اولین دوره آموزشی تخصصی بازرسی پلکان برقی توسط شرکت ارتقا گستر پویا برگزار می شود.

 

inspection

 

اولین دوره آموزشی تخصصی بازرسی پلکان برقی توسط شرکت ارتقا گستر پویا برگزار می شود.

بر مبنای استاندارد ملی 1-13836

سرفصل های دوره

مبانی پله برقی

شناخت اجزای پله برقی

ابزار مورد نیاز برای بازرسی

شناخت الزامات استاندارد

شناخت میکروسوئیچ ها

شناخت سنسورها

آشنایی با موانع الزامی

تسلط بر فواصل ایمنی

بررسی آزمون های عملی

دوره آموزشی تخصصی طراحی آسانسور روملس و مبانی موتور گیرلس توسط شرکت ارتقا گستر پویا برگزار می شود.

 

lift training

 

دوره آموزشی تخصصی طراحی آسانسور روملس و مبانی موتور گیرلس توسط شرکت ارتقا گستر پویا برگزار می شود.

سرفصل های دوره

اصول کاری موتور گیربکس

مبانی موتورهای گیرلس

انتخاب صحیح موتور گیرلس

طراحی آسانسور موتورخانه دار

طراحی آسانسور بدون موتورخانه

الزامات آسانسور روملس

معرفی سیستم تعلیق 1:1، 1:2، 1:4

بررسی انواع شیار فلکه

محاسبات موتور گیربکسدار، گیرلس

حل مساله های واقعی

طراحی و جانمایی اجزا در پلان چاه

 

شرح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی استاندارد ISO/IEC 17020 توسط شرکت ارتقا گستر پویا برگزار می شود.

photo 2017 08 02 15 31 53

 

دوره تربیت متخصص فرایند Process Specialis Training توسط شرکت ارتقا گستر پویا برگزار می شود.

photo 2017 08 07 14 34 36

دوره تربیت متخصص فرایند توسط شرکت ارتقا گستر پویا برگزار می شود.

سرفصل های دوره

آموزش نرم افزارهای HYSYS و PRO II جهت شبیه سازی فرایندی به منظور به کارگیری در پروژه های صنعتی

اجرای حداقل یک پروژه صنعتی (Basic Engineering)

آموزش مقدماتی نرم افزار HTRI جهت طراحی و محاسبات مبدلهای پوسته و لوله

شناخت و آموزش نحوه تهیه تمامی مدارک فرایندی برای یک پروژه صنعتی واقعی

نقشه خوانی از روی مدارک مهندسی

انجام محاسبات و و تهیه مدارک فرایندی برای یک واحد صنعتی واقعی

شناخت محیط و واحدهای مختلف و ارتباط آنها با دپارتمان فرآیند در شرکت های مهندسی مشاوره نفت،

گاز و پتروشیمی

دوره رایگان آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استاندارد براساس استاندارد ملی ایران INSO 5 توسط شرکت ارتقا گستر پویا برگزار می شود.

 photo 2017 08 07 14 45 45

 

ثبت نام کلاس های آموزشی

خواشمند است فقط از حروف انگلیسی برای پر کردن فرم استفاده نمائید.
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل
ورودی نامعتبر
خواهشمند است هزینه لازم برای ثبت نام را به شماره حساب 1343841768 به نام شرکت خدمات مهندسی ارتقا گستر پویا واریز نموده و فیش آن را به شماره 88068442 فاکس نمائید.