مهندس سیامک جوان شایانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بازرسی E.G.P (ارتقا گستر پویا) در جشنواره سراسری مدیر برگزیده سال ۱۳۹۷ (مدیر شایسته ملی) که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، پس از احراز صلاحیت در زمینه های توسعه کارآفرینی، حمایت از تولید ملی و اشتغال پایدار بعنوان مدیر برگزیده سال ۱۳۹۷ ایران انتخاب و موفق به کسب تندیس زرین “مدیر شایسته ملی” و “مدال عالی کارآفرینی و مدیریت” گردید.